Om George

Erfarenhet av handledning i över 20 år

George Rein

George Rein Psykologkonsult (AB sedan 2016)

Leg. psykolog med KBT-inriktning. Han har över 20 års erfarenhet av problemskapande beteende.

Handledning vid problemskapande och svårstyrda beteenden. Moderator. Föreläser om Autism, intellektuell funktionsnedsättning, Lågaffektivt bemötande vid funktionsnedsättning, rättshaveristiskt beteende, Tillämpad Beteendeanalys(TBA), Positivt beteendestöd (PBS), bemötande vid svåra beteenden, motivationsarbete kring delaktighet, autism, intellektuell funktionsnedsättning, övriga neuropsykiatriska funktionshinder och psykiatriska diagnoser, copingorienterat självskadebeteende mm.

Har handlett kommunal och privat personal vid gruppboenden, stödboenden, korttidshem, daglig verksamhet, personliga assistenter, LSS-handläggare, boendestödjare m.fl. kring bemötande vid problemskapande beteende i hundratals ärenden. Har föreläst i fler än 70 kommuner. Fortsätter att arbeta med behandlings- och handledningsuppdrag från Hälsa och habilitering i Uppsala kring särskilt svåra ärenden. Har hållit uppdragsutbildningar i bl.a lågaffektivt bemötande i Södertälje, Kumla, Gävle, Sandviken m.fl. Har pågående handledningsuppdrag i ett antal verksamheter i Uppsala kommun

Referenser fås på begäran