Om företaget

Har bedrivit verksamhet i 10 år

George Rein Psykologkonsult startade hösten 2010. Huvudinriktningen då var föreläsningar om neuropsykiatri och bemötande.

Företaget ligger i centrala Uppsala, men utför uppdrag i hela Mälardalen och har varit aktivt inom området utbildning, handledning och övrig konsultation sedan 2010. Inriktningen är i huvudsak problemskapande beteenden, utbildning och handledning. Grunden är KBT och evidensbaserade metoder. Företaget anlitas av bl.a kommunala och privata verksamheter som boenden, stödboenden, korttidshem, skolor, dagliga verksamheter, HVB-hem, utredningshem, boendestödjare m.fl. för handledning och utbildning i funktionsnedsättningskunskap.

Målgrupperna är människor inom LSS, skolan och socialpsykiatri.

Företaget har F-skattesedel