George Rein Psykologkonsult

Handledare, Föreläsare, Utbildare och Moderator

Handledning

KRING BEMÖTANDE

George har över 20 års erfarenhet av arbete med problemskapande beteende och har handlett hundratals personalgrupper och anhöriga i bemötande av människor inom LSS, socialpsykiatri, skolan och demensvården. Under tio år arbetade han i ett specialistteam för svåra beteenden på habiliteringen i Uppsala och sedan dess på konsultbasis mot kommunala och privata verksamheter

Föreläsningar

FUNKTIONSNEDSÄTTNINGSKUNSKAP BEMÖTANDE

George är en mycket uppskattad föreläsare både live och digitalt och har föreläst om lågaffektivt bemötande, autism, intellektuell funktionsnedsättning, psykisk hälsa vid intellektuell funktionsnedsättning, rättshaveristiskt beteende mm. i över 70 kommuner. George har varit moderator vid evenemang på upp till 300 deltagare.
 

Utbildare

UPPDRAGSUTBILDNINGAR

George har hållit uppdragsutbildningar i bl.a lågaffektivt bemötande, funktionsnedättningskunskap i Södertälje, Kumla, Gävle, Sandviken m.fl. Det går utmärkt att anpassa uppdragsutbildningen efter verksamhetens behov. T.ex är det lämpligt med workshop/handledning integrerad med lågaffektivt bemötande där man kan arbeta med ett specifikt ärende som är relevant för verksamheten
 

Konsultation

NÄR DET ÄR MER AKUT

När det uppstår situationer t.ex där man har varit tvungen att flytta en person eller ett beteende är så svårt att man behöver agera akut kan George göra en konsultation som utmynnar i handlingsplaner och ett strukturerat arbetssätt. Insatsen kan vara integrerad med utbildning/kompetenshöjning. Han kan också konsultera inför stora förändringar som flytt, byte av arbete mm.